Ochrona Danych Osobowych

Informacja dla opiekunów uczniów uczęszczających, bądź będących uczęszczać do Przedszkola Publicznego „Wodnik Szuwarek” w Szczytnikach (dalej również jako: Placówka)

Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne „Wodnik Szuwarek” z siedzibą w Szczytnikach przy ulicy Jeziornej, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Joanna Zawodna-Pietrzak : mail:biuro@wodnik-szuwarek.com.pl;
 • Pani/Pana dane oraz dane dziecka będą przetwarzane w celu pełnienia obowiązku edukacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.);
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce, a następnie, w celach archiwizacyjnych, przez okres 5 lat od daty zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego w Placówce;
 • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych;
 • Państwa dane osobowe oraz dane dziecka są przekazywane Gminie celem realizacji obowiązku ustawowego;
 • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem tj. dostawcom systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa;
 • Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z wymienionych powyżej przepisów prawa.
 •  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *