Ogłoszenie dot. funkcjonowania przedszkola od 18 maja

Szanowni Państwo,
we wtorek, 12 maja b. r., na Państwa adres mailowy, została wysłana ankieta zawierająca pytania i oświadczenia, które musimy od Państwa uzyskać. Jest ona skierowana do rodziców, którzy wyrażą konieczność korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w czasie trwania pandemii COVID-19.
Bardzo proszę o wypełnienie ankiety tylko wyżej wymienionych rodziców/opiekunów prawnych, podpisanie jej (przez obojga rodziców/opiekunów prawnych) i odesłanie scanu dokumentu bądź jego zdjęcia na adres mailowy przedszkola (biuro@wodnik-szuwarek.com.pl) min. 2 dni robocze przed planowanym powrotem dziecka do placówki. W odpowiedzi otrzymają Państwo informację potwierdzającą możliwość korzystania z Państwa dziecka z zajęć przedszkolnych (bądź też o braku takiej możliwości).
Nie będzie możliwości przyjęcia do przedszkola dziecka, bez wypełnionej i podpisanej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych ankiety oraz bez potwierdzenia możliwości korzystania danego dziecka z usług przedszkola przez dyrektora przedszkola.
Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe. Przed wejściem do placówki rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym, dzieci po przyjściu będą myły ręce mydłem, nie dezynfekują płynem.
Zgodnie z wytycznymi GIS w szatni może przebywać tylko jeden dorosły i dziecko, personel będzie więc wpuszczał do budynku rodziców z dziećmi w odstępach czasowych. Bardzo przepraszamy, ale jest to konieczny środek ostrożności.
Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał w.w. ankiety na swój adres mailowy, a wyraża konieczność korzystania z usług przedszkola w czasie trwania pandemii COVID-19, proszony jest o kontakt telefoniczny z placówką codziennie, w godzinach 8.00-12.00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *