Informacje dot. roku szkolnego 2020/2021

DRODZY RODZICE
We wtorek 1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny
Ten nowy rok szkolny będzie wymagał od nas szczególnej uwagi, odpowiedzialności i czujności. Dlatego proszę wszystkich rodziców o zrozumienie i wsparcie działań przedszkola.
Ze względu na specyficzną sytuację związaną z epidemią koronawirusa podjęto następujące ustalenia organizacyjne:
1. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko zdrowe dzieci (bez podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, biegunki, wysypki).
2. Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godziny 8:30. Od godziny 8:30 przedszkole będzie zamknięte i dokonywana będzie dezynfekcja szatni i ciągów komunikacyjnych.
3. Dzieci przyprowadzane i odbierane z przedszkola mogą być wyłącznie przez jedną dorosłą i zdrową osobę.
4. Rodzice zachowują dystans w stosunku do pracowników przedszkola i innych oczekujących rodziców, min. 1,5 metra.
5. Podczas przyprowadzania dziecka rodzic:
dezynfekuje ręce, wchodzi do szatni w maseczce, pomaga dziecku się przebrać i przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola
6. Podczas odbioru dziecka Rodzic :
dezynfekuje ręce, wchodzi do wiatrołapu w maseczce, przywołuje dziecko poprzez domofon i czeka na dziecko, które przyprowadzi pracownik przedszkola
7. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury swojego dziecka termometrem w przypadku zaistnienia takiej konieczności (wystąpienia objawów chorobowych).
8. Po odebraniu dziecka Rodzic wraz z dzieckiem niezwłocznie opuszcza teren przedszkolny.
9. Dziecko nie może zabierać do przedszkola żadnych zabawek, plecaków i innych przedmiotów.
10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
11. Rodzic zobowiązany jest współpracować z przedszkolem w zakresie kształcenia nawyków higienicznych (zasłanianie twarzy podczas kaszlu i kichania, dokładnego mycia rąk).
12. Wszystkie ważne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej, Facebooku przedszkola oraz mailowo.
14. Wszelką dokumentację prosimy o niezwłoczne przekazanie pracownikom przedszkola. Termin oddawania dokumentacji 2.09.2020.
Rodzicu rozmawiaj z dzieckiem na temat konieczności zachowania ostrożności, nie strasz, nie panikuj, nie uzewnętrzniaj swych obaw w obecności dziecka. Pobaw się z dzieckiem w prawidłowe mycie rąk i wpajaj nawyk częstego mycia rąk.
Wszyscy pracownicy przedszkola dołożą wszelkich starań, aby w tym trudnym czasie Państwa dzieci były bezpieczne i cieszyły się wspaniałym dzieciństwem.
Dyrektor Przedszkola Wodnik Szuwarek
Agnieszka Pawłowska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *