Opiekunowie

mgr Karolina Paszkowska – nauczyciel,

p. Monika Ruszkowska – pomoc nauczyciela,

Aktualności naszej grupy