Od września 2019 r. w Szczytnikach przy ul. Jeziornej działalność rozpoczęło Przedszkole Publiczne „WODNIK SZUWAREK”.

Nasze przedszkole mieści się w nowoczesnym, przestronnym budynku, który spełni wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny. W budynku znajduje się pięć sal dydaktycznych z bezpośrednim dostępem do węzłów sanitarnych dostosowanych do potrzeb dzieci. Duże, kolorowe sale zabaw wyposażone są w meble, zabawki i pomoce dydaktyczny tak, aby zachęcić naszych wychowanków do doskonałej zabawy i nauki. Przedszkole posiada wygodną szatnię oraz zaplecze kuchenne, które umożliwia przygotowanie pierwszego i drugiego śniadania a także wydanie dwudaniowego obiadu dostarczonego przez firmę cateringową. 

 

Nasze priorytety

1. „Uczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie”.
2. Współpraca i wspieranie rodziny w rozwoju i uczeniu się małego dziecka.
3. Zaspakajanie potrzeb mayłch dzieci w codziennych sytuacjach z życia przedszkola tj. powitania/pożegnania, odpoczynku, posiłku, czynności opiekuńczych i swobodnej zabawy.

Nasza wizja

1. Nasze przedszkole sprzyja rozwojowi dziecka i jest otwarte na jego potrzeby,
2. Pomagamy dziecku osiągnąć sukces,
3. Uczymy dziecko jak radzić sobie z problemami,
4. Wspieramy dziecko w rozeznaniu własnych emocji i ich wyrażaniu w sposób społecznie akceptowany,
5. Uczymy zasad współżycia w grupie,
6. Przygotowujemy dziecko do podjęcia nauki w szkole,
7. Wspomagamy rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.

Program 

Program, na którym opieramy swoją pracę „Odkrywam siebie i świat” Jadwigi Pytlaryczyk zakłada poznanie, a następnie wspieranie indywidualnego potencjału każdego dziecka. Jest to spójne z przyjętym w polskim systemie edukacji, iż każde dziecko jest inne, ma indywidualne potrzeby i możliwośći, Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie całościowego rozwoju dziecka.

Nasza kadra

W naszej placówce panować będzie miła i serdeczna atmosfera a dzieci będą czuły się szczęśliwe i radosne. Nad ich rozwojem i bezpieczeństwem czuwać będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która zapewni dzieciom wszechstronny rozwój poprzez stosowanie najnowszych metod pracy. Przedszkole zapewni dzieciom zajęcia rytmiczne, gimnastykę korekcyjną, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz  profilaktykę i terapię logopedyczną. Pracę dydaktyczną wspierać będą między innymi: warsztaty plastyczne przestawienia teatralne, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki.