Zobacz jak wygląda dzień w naszym przedszkolu!

6.30 – 8.20

Schodzenie się dzieci. Różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela, o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dowolne dzieci.

8.20 – 9.00

Czynności higieniczno- porządkowe przed i po śniadaniu. Śniadanie.

9.00 – 10.00

Grupy starsze

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

9.00 – 9.30

Grupy młodsze

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

11.00 – 11.45

Czynności higieniczno – porządkowe przed i po śniadaniu. II śniadanie.

11.45 – 13.00

Leżakowanie maluszków. Zajęcia w grupach starszych.

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – spacer / zabawy na dworze.

13.00 – 14.00

Czynności higieniczno – porządkowe przed i po obiedzie. Obiad.

14.00 – 17.00

Odpoczynek,  ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy ruchowe. Gry i zabawy dydaktyczne, swobodna działalność dzieci. Indywidualna praca z dzieckiem. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czytanie bajki. Rozchodzenie się dzieci do domów.